Wie wij zijn

Frederike Prins en Ineke van Wingerden werken in maatschapsverband in de Praktijk Fysio- en Oedeemtherapie Hoevelaken.

Wij zijn beide Fysiotherapeut en Oedeemtherapeut en staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKF) van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG-register, nr. 39060004104 en 49016264704.

Wij zijn tevens lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Lymfologie (NVFL)

Onze praktijk is een PlusPraktijk.

PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma’s bijvoorbeeld, of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Zo kan elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden.

Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht.

Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Bron: Zilverenkruis